botulizm-czyli-zatrucie-jadem-kielbasianym

Botulizm, czyli zatrucie jadem kiełbasianym

O historiach związanych z tego typu zatruciami bardzo często możemy przeczytać nawet w lokalnych gazetach ze względu na spektakularność oraz powagę takiego wydarzenia. Chociaż przypadki botulizmu są raczej rzadkie, wymagają zawsze szczególnej uwagi. W przyrodzie można zaobserwować kilka rodzajów jadu kiełbasianego, oznaczanego literami alfabetu A, B, C, D, E, F, G.

Dla ludzkiego zdrowia groźne są typ: A, B oraz E. Najczęściej dochodzi  zaś do zatrucia jadem oznaczonym literą B, którego, podobnie jak typ A, można znaleźć w konserwach, najczęściej wekowanych, mięsnych, takich jak pasztety, bywają również w warzywnych. Ostatni typ, E,  można spotkać najczęściej w konserwach rybnych. O tym, jak poważne może być w skutkach zatrucie jadem kiełbasianym, powinien wiedzieć dosłownie każdy, ponieważ prowadzi nawet do objawów zbliżonych do porażenia, ponieważ unieruchamia mięśniowo-nerwowe synapsy, co daje taki właśnie efekt.

Zatrucie jadem kiełbasianym – jakie objawy?

Zatrucie jadem kiełbasianym daje objawy, których nie można pomylić z żadnymi innymi. Warto jednak pamiętać, że najważniejsze jest w tym wszystkim szybkie reagowanie na zaobserwowane objawy, ponieważ tylko tak możliwe jest uratowanie życia. Zaburzenia wzroku oraz pola widzenia, wrażenie podwójnego widzenia, problemy z akomodacją oka, brak reakcji na strumień światła, odczucie suchości w ustach przez brak śliny, zmiana głosu na ochrypły, z czasem przechodzący w szept lub nawet w bezgłos to objawy zatrucia jadem kiełbasianym, które znajdują się na samym szczycie ich długiej listy.

Wciągu pierwszych dwunastu do dwudziestu czterech godzin od zakażenia się jadem wystąpią jedynie objawy nieswoiste, a więc nudności, wymioty oraz stolce uchodzące za wolne. Dopiero po dwóch dobach od zakażenia pojawią się te związane z porażeniem nerwów, a więc ze zmianami w układzie ośrodkowym oraz obwodowym nerwów, takie jak opadanie powiek, kłopoty ze słuchem, problemy z oddychaniem, z oddawanie moczy, spory spadek ciśnienia krwi.

Zatrucie jadem kiełbasianym objawy i pierwsza pomoc

Zatrucie jadem kiełbasianym daje objawy, przy wystąpieniu których konieczna jest szybka pierwsza pomoc ze względu na niebezpieczne następstwa, jakie są z nim bezpośrednio związane. W tym wypadku jednak może być ona jedynie ograniczona do przetransportowania chorego do szpitala, w którym w pierwszej kolejności toksyna musi zostać wypłukana z organizmu za pomocą lewatywy lub podanie silnych środków przeczyszczających oraz płukania żołądka.

Często konieczne jest podanie również odpowiednio przygotowanej surowicy, a przy zaawansowanych problemach z oddychaniem konieczne jest skorzystanie z respiratora. Podjęcie gruntownego leczenia jest konieczne, ponieważ powikłaniem może być poważna niewydolność oddechowa, ostre zapalenie płuc zwane zachłystowym, zatrzymanie akcji serca oraz zgon. Aby zapobiec tego typu wypadkom konieczne jest stosowanie odpowiednich zasad związanych z przechowywaniem nie tylko konserw, ale mięsa w ogóle oraz dokładne sprawdzanie jego stanu przed spożyciem.